Budoucí školák

Co by měl umět budoucí školák?

  • pozdravit, poprosit, poděkovat
  • správně vyslovovat všechny hlásky
  • pozorně poslouchat pohádku či čtený text a jednoduše vyprávět obsah
  • reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz
  • pracovat samostatně ve skupině dětí
  • komunikovat s vrstevníky, spolupracovat s nimi
  • vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čvtrt hodiny a být schopné úkol dokončit
  • recitovat básničku a zpívat písničku
  • znát své jméno, bydliště, svůj věk, jméno matky, jméno otce
  • orientovat se v základních činnostech obvyklých pro určité dny (dny v týdnu - kdy je víkend, kdy mám kroužek...apod.), časové pojmy a činnosti - ráno,      v poledne, večer, roční období
  • orientovat se v prostoru - znát - co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, vedle, nad pod, vysoko, nízko
  • hrát jednoduché hry - pexeso, domino, člověče, nezlob se
  • skládat obrázky (puzzle), doplňovat chybějící části obrázku
  • seřadit obrázky podle děje
  • napočítat do deseti, umět přidej/uber určitý počet
  • držet správně tužku - mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit
  • vystřhovat jednoduché tvary
  • třídit věci podle druhu, velikosti, barvy, tvaru, množství
  • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky, dodržovat hygienické návyky (mýt si ruce, jíst příborem...)