Mateřská škola, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, Kameničná 11, 564 01 Žamberk

 IČ: 70993602, tel. 465 612 544, e-mail: ms.kamenicna@seznam.cz, IDDS:abth4jv

 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

do MŠ Kameničná 2022

 

proběhne ve čtvrtek 12.5.2022 od 13.00 do 16.00 hodin

 
 

 

K zápisu s sebou přinesete:

Vyplněnou žádost, evidenční list a potvrzení o řádném očkování odevzdáte v mateřské škole v den zápisu 5.5.2022

Více zde: https://skolkadln.webnode.cz/zapis

• Vyplněnou žádost, evidenční list a potvrzení o řádném očkování - dokumenty ke stažení pod textem nebo možnost vyzvednutí v MŠ či zaslání na e-mail.

• Kopii rodného listu dítěte a Váš průkaz totožnosti. Cizinci předloží pas a potvrzení o místě pobytu.

 

Při zápise Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.

Děti budou do mateřské školy přijímány na základě předem stanovených kritérií.

Příjem žádostí o přijetí je možné doručit datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, osobně ve škole.

 

V případě nejasností pište na email: ms.kamenicna@seznam.cz, nebo volejte 724 565 907


Žádost o přijetí dítěte 2022.doc (40960)
Evidenční list, potvrzení lékaře.PDF (652,5 kB)