Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021, proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

  1. Podání žádosti ( ke stažení na www.mskamenicna.cz ,možno vyzvednout po tel. domluvě v MŠ, nebo zasláním na váš email)
  2. Způsoby podání žádosti v období 7.5.- 15.5. 2020:
  • Datovou schránkou
  • Emailem s elektronickým podpisem
  • Poštou
  • Do schránky školy

3. Další nutné doložené doklady:

  • Prostá kopie rodného listu dítěte
  • Kopie očkovacího průkazu s očkovacím kalendářem
  • Čestné prohlášení

V případě nejasností pište na email: ms.kamenicna@seznam.cz, nebo volejte 724 565 907

opatření k zápisu 2020- 2021.docx (15455)
čestné prohlášení.docx (11660)
Kriteria pro přijetí do MŠ.doc (35328)
Žádost o přijetí dítěte.doc (35840)