Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu 
pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně 
závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních 
akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem 
stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového 
úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich 
opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku 
proti zpracování OÚ.

SPRÁVCE OÚ: Mateřská škola, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, SÍDLO: 
Kameničná 11, 564 01 Žamberk, IČ: 70993602, DS: abth4jv, TELEFON: 465 
612 544, 724 565 907, E MAIL:ms.kamenicna@tiscali.cz

POVĚŘENEC PRO OÚ: Sdružení obcí Orlicko, SÍDLO: Masarykovo náměstí 166, 
IČ: 70951993, KONTAKTNÍ OSOBA: Judr.Jana Hlavsová, TELEFON: 724 117 563, 
E MAIL: hlavsova@orlicko.cz