MATEŘSKÁ ŠKOLA, KAMENIČNÁ,

OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy, která se nachází ve středu

obce Kameničná. Má samostatnou budovu a vlastní oplocenou zahradu.

Zahrada je vybavena dřevěnými průlezkami, houpačkami a domečkem

pro hru dětí. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí

ve věkovém rozpětí od 2 do 6 let. Nízký počet a věkově heterogenní

složení dětí ve třídě nám vytváří více prostoru pro individuální přístup

k dětem. Umístění naší mateřské školy v blízkosti volné přírody

využíváme k posilování pozitivního vztahu k přírodě.

 

NAŠE MOTTO:   Řekni mi něco a já to zapomenu...
                                        Ukaž mi něco a já si to budu chvíli pamatovat...
                                                        Dovol mi, abych si to vyzkoušel

                                                                na vlastní kůži a já to pochopím..."

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.